Technologia

Celem stowarzyszenia jest propagowanie spójnej i znormalizowanej technologii budowy energooszczędnych domów szkieletowych. Chcemy w sposób przejrzysty i zrozumiały pokazywać dobre rozwiązania i piętnować nieprawidłowe. Dzięki doświadczeniu wypracowanemu na przestrzeni lat, ciągłym szkoleniom i edukacji, udoskonalamy i upowszechniamy rozwiązania pasujące do naszego rynku i potrzeb klientów.

Budujemy domy energooszczędne, bezproblemowe w eksploatacji i o długiej żywotności. Optymalizujemy koszty inwestycji do celów, jakie mają inwestorzy. Dlatego postawiliśmy na technologię opartą na sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w Norwegii, Szwecji oraz Niemczech. Z uwagi na brak w Polsce norm dotyczących budownictwa szkieletowego, bazujemy na regulacjach norweskiego instytutu SINTEF oraz publikacjach skandynawskich, amerykańskich i naszych krajowych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dopasowanie technologii do naszych warunków klimatycznych i społecznych. Chcemy, aby wykonawcy mieli poczucie, że rozwiązania które proponujemy są wykonalne, a materiały dostępne i przetestowane. Dążymy do tego, aby dobra technologia i wysoka jakość pracy była wizytówką domów drewnianych.

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań technologicznych stosowanych przy budowie naszych domów i wyjaśniamy, dlaczego są one tak ważne.

Ściany

Przy budowie domu energooszczędnego niezwykle ważne są dwa aspekty: szczelność powietrzna i paroizolacja. Produkowana wewnątrz budynku para wodna próbuje wydostać się na zewnątrz każdą możliwą drogą. Nieprawidłowo zaprojektowany przekrój ściany może w krótkim czasie spowodować powstanie grzybów i pleśni. Dlatego tak istotny jest dobór odpowiednich materiałów na budowę ścian i dachów. Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza, ściana powinna być zamknięta dyfuzyjnie od wewnątrz, a od zewnątrz – otwarta. Takie rozwiązanie zapewni szczelna paroizolacja i przestrzeń instalacyjna od wewnątrz oraz wiatroizolacja i paroprzepuszczalne poszycie ściany od zewnątrz.

Zapraszamy do zapoznania się z przekrojem ściany, którą stosujemy w naszych budynkach.

Co daje wentylowany przekrój ściany?

Takie rozwiązanie doskonale wpływa na energooszczędność budynku, jego trwałość i żywotność oraz zapewnia korzystne warunki dla zdrowia jego mieszkańców. Odcinamy się od nagminnie stosowanych w Polsce przekrojów, gdzie w warstwach zewnętrznych stosowane są płyty OSB/MFP oraz styropian uniemożliwiające wentylację przegród. Takie nieprawidłowe – naszym zdaniem – przegrody stwarzają zagrożenie kumulacji wilgoci, rozwoju bakterii i grzybów, a przez to destruktywnie działają na konstrukcję budynku oraz jego termoizolację już po kilku latach od budowy.

Szczelność

Różnica temperatur, wilgotności i ciśnień pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną sprawia, iż każda niedokładność (otwór w paroizolacji) staje się „wentylem”, przez który przedostaje się powietrze oraz wilgoć. Takie miejsca szybko ulegają zawilgoceniu i stają się mostkiem termicznym. Dla sprawdzenia poprawności wykonania ścian przeprowadzamy test szczelności blower-door-test, który ma zlokalizować ewentualną nieszczelność w obudowie wewnętrznej i zewnętrznej. Test szczelności to forma egzaminu dla projektanta i wykonawcy EDS. W Polsce jest lekceważony i wiele firm nie informuje inwestora o takiej możliwości. U nas to standardowa procedura.

W obszarze szczelności naszych budynków opieramy się na wytycznych SINTEF, korzystając z systemów szczelności powietrznej renomowanych producentów, takich jak SIGA oraz Proclima.

Wysoka szczelność powietrzna oznacza:

niskie koszty eksploatacyjne;
w zimie wyższą efektywność cieplną, latem – ochronę przed nadmiernym ciepłem (lepsza efektywność jednostek klimatyzacyjnych i rekuperacji);
trwalsze przegrody (ochrona przed kondensacją pary wodnej);
brak przewiewów, a przez to wyższy komfort cieplny użytkowników;
ochrona przed hałasem, smogiem i innymi zanieczyszczeniami.

FUNDAMENTY

Fundament budynku powinien być dopasowany do warunków gruntowych i potrzeb inwestora. W zasadzie każdy rodzaj fundamentu jest dopuszczalny. Jednak w przypadku domów szkieletowych najlepszym rozwiązaniem będą ciepłe fundamenty typu crawl lub płyty fundamentowe. Ciepłe fundamenty, czyli wentylowana piwniczka i podłoga szkieletowa doskonale sprawdzają się przy instalacji CO, w sytuacji gdy duża pojemność cieplna jest wadą. Rozwiązanie pozwala na szybkie zmiany temperatury w budynku i ogranicza roboty mokre wewnątrz domu, przyspieszając czas jego budowy. Taki rodzaj fundamentów świetnie sprawdza się przy ogrzewaniu gazowym kotłem kondensacyjnym i jest bardzo powszechny w USA i Kanadzie.

Innym rodzajem fundamentu, który stosujemy w naszych budynkach, jest grzewcza płyta fundamentowa – ciepła i stabilna. Ma ona zastosowanie praktycznie w każdych warunkach gruntowych. Jej niekwestionowaną zaletą są: eliminacja mostków termicznych, brak prac mokrych w budynku, eliminacja wylewek oraz problemów z ich osiadaniem czy dylatacjami. Płyta fundamentowa doskonale współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami ogrzewania, takimi jak pompa ciepła i ze względu na dużą akumulację pozwala utrzymać bardzo stabilną temperaturę wewnątrz budynku. Jednak najważniejszym atutem jest ochrona podwalin budynku przed zawilgoceniem. W fundamentach stosujących wylewki podwaliny są „zakiszone” w warstwach styropianu i betonu. Łatwo przedostaje się tam wilgoć, ale trudno znaleźć jej ujście, co ma ogromne znaczenie dla trwałości budynku. W przypadku grzewczej płyty fundamentowej podwaliny są umiejscowione na poziomie warstwy wykończeniowej podłogi.

DACHY

W zdecydowanej większości realizacji stosujemy kratownicowe więźby dachowe wykonane, podobnie jak ściany, w technologii przekroju wentylowanego. Pozwalają one uzyskać duże rozpiętości dachu bez podparcia, przy zachowaniu olbrzymiej wytrzymałości. Takie rozwiązanie nie powoduje występowania sił rozporowych oddziałujących na ściany zewnętrzne, konstrukcje są bardzo stabilne i w większości wypadków pozwalają na częściowe użytkowanie poddasza. Więźbę dachową, a konkretnie wiązary, krokwie i jętki wykonujemy ze świerku skandynawskiego klasy C24 bądź z drewna klejonego BSH (podciągi, płatwie). W odróżnieniu od nagminnie używanego drewna niesezonowanego, nasze drewno jest całkowicie uodpornione na działanie szkodników oraz zachowuje stabilność wymiarową i geometryczną.

Do izolacji połaci i stropu poddasza najczęściej używamy zasypu celulozy, czyli ekologicznego materiału izolacyjnego o właściwościach przeciwpożarowych i zapobiegających zawilgoceniu. Więcej na temat nadmuchu celulozą przeczytasz w opisie materiałów.

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Budowane przez nas domy są nowoczesne i bezobsługowe. Dlatego rezygnujemy całkowicie z kotłów na paliwo stałe i instalujemy tylko i wyłącznie ekologiczne źródła ogrzewania, takie jak: pompy ciepła, kotły elektryczne, gazowe kotły kondensacyjne, HVAC oraz folie grzewcze. Najczęstszym rozwiązaniem są u nas pompy ciepła powietrze-woda, które w połączeniu z klimakonwektorami chłodzą i ogrzewają budynek za pomocą tego samego urządzenia. Biorąc pod uwagę niską akumulację cieplną, która cechuje konstrukcje domów szkieletowych, ogrzewanie powietrzem jest najbardziej efektywną metodą ogrzewania poddaszy, dlatego klimawektory mogą służyć tu jako zasadnicze źródło ciepła.

Nieodzownym elementem nowoczesnego budynku energooszczędnego jest system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja. Jest to komfort czystego powietrza połączony z odzyskiem energii z powietrza cyrkulującego w budynku.