Kategoria Aktualności

SWEDS tworzą pasjonaci

Zostań członkiem wspierającym SWEDS

Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SWEDS może zostać członkiem wspierającym. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską. Przyjęcie w poczet członków SWEDS następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia. Nabory nowych członków odbywają się…